20. 1. 2020  15:44 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polymérne kompozity s magnetickými plnivami
Autor: Ing. Žofia Šebestová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polymérne kompozity s magnetickými plnivami
Abstrakt:Témou predkladanej práce je štúdium prípravy a vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých funkciu elastomérnej matrice plní prírodný kaučuk (SMR 5) a ako magnetické plnivo sa používa anizotropný strontnatý ferit (FD 8/24). Pripravené zmesi majú modelový charakter a okrem uvedených zložiek obsahujú už iba prísady peroxidového vulkanizačného systému, samotné vulkanizačné činidlo dikumylperoxid a kovulkanizačné činidlo etylénglykoldimetakrylát. Cieľom práce bolo hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačného systému a obsahu feritového plniva na vulkanizačný proces, sieťovú štruktúru, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti testovaných systémov. Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že sledované vlastnosti sú závislé tak od zloženia vulkanizačného systému, ako aj od obsahu magnetického plniva. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že so zvyšovaním obsahu aplikovaného strontnatého feritu dochádzalo k zlepšovaniu fyzikálno-mechanických a hlavne magnetických vlastností pripravených magnetických kompozitov.
Kľúčové slová:elastomérne kompozity, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické charakteristiky, magnetické plnivo, peroxidová vulkanizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene