20. 1. 2020  12:31 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Elastomérne materiály plnené magneticky aktívnymi feritmi
Autor: Ing. Dominika Fúziková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Feranc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elastomérne materiály plnené magneticky aktívnymi feritmi
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom prípravy a hodnotením vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých bol ako elastomérna matrica využitý EPDM kaučuk a vo funkcii plniva sa využil strontnatý ferit. Sieťovanie pripravených zmesí bolo uskutočnené použitím zmesných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Výskum bol zameraný na hodnotenie vplyvu typu použitého vulkanizačného systému na vulkanizačný proces kaučukových zmesí. Následne sa hodnotil vplyv sledovaného faktora na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti testovaných kompozitných materiálov. Posudzoval sa tiež vplyv termooxidačnej degradácie na zmenu vlastnosti kompozitov v podmienkach urýchleného termooxidačného starnutia. Z dosiahnutých výsledkov vyplynulo, že kým pevnosť v ťahu pri pretrhnutí sa v závislosti od zmeny vulkanizačného systému mení iba minimálne, sieťová hustota a ostatné sledované vlastností boli závislé od vzájomného pomeru síry a peroxidu v použitých sieťovacích systémoch.
Kľúčové slová:peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termooxidačné starnutie , elastomérne magnetické kompozity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene