14. 12. 2019  12:13 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv gumovej drviny na vlastnosti gumárskych zmesí na báze SBR
Autor: Ing. Valéria Hamadová
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Pavel Janega
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv gumovej drviny na vlastnosti gumárskych zmesí na báze SBR
Abstrakt:V predloženej diplomovej práci sa rieši problematika prípravy a štúdium vlastností elastomérnych zmesí s aplikovanou gumovou drvinou, v ktorých sú elastomérnymi matricami zosietované reálne používané zmesi (vulkanizáty) na báze butadiénstyrénového (DSSK 2560 M27) a butadiénového kaucuku (NEOCIS BR 40). Gumová drvina na báze butadiénstyrénového kaucuku s rôznou granulometriou sa používala vo forme náhrady casti kaucuku vo východiskovej zmesi. Gumová drvina sa aplikovala v modifikovanej i nemodifikovanej forme v rôznych koncentráciách. Štúdium je zamerané predovšetkým na prípravu gumárskych zmesí a hodnotenie vplyvu gumovej drviny na vlastnosti pripravených materiálov, tiež na ich prípadné zmeny v dôsledku urýchleného termooxidacného a ozónového starnutia. Výsledky, ktoré sa pri tomto štúdiu získali jednoznacne poukazujú na možnost prípravy elastomérnych zmesí s inkorporovanou gumovou drvinou postupmi bežne používanými v gumárskych technológiách.
Klíčová slova:gumová drvina, modifikácia gumovej drviny, sietová hustota, zhodnocovanie gumového odpadu, fyzikálnomechanické vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně