20. 1. 2020  15:52 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv gumovej drviny na vlastnosti gumárskych zmesí na báze SBR
Autor: Ing. Valéria Hamadová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Pavel Janega
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv gumovej drviny na vlastnosti gumárskych zmesí na báze SBR
Abstrakt:V predloženej diplomovej práci sa rieši problematika prípravy a štúdium vlastností elastomérnych zmesí s aplikovanou gumovou drvinou, v ktorých sú elastomérnymi matricami zosietované reálne používané zmesi (vulkanizáty) na báze butadiénstyrénového (DSSK 2560 M27) a butadiénového kaucuku (NEOCIS BR 40). Gumová drvina na báze butadiénstyrénového kaucuku s rôznou granulometriou sa používala vo forme náhrady casti kaucuku vo východiskovej zmesi. Gumová drvina sa aplikovala v modifikovanej i nemodifikovanej forme v rôznych koncentráciách. Štúdium je zamerané predovšetkým na prípravu gumárskych zmesí a hodnotenie vplyvu gumovej drviny na vlastnosti pripravených materiálov, tiež na ich prípadné zmeny v dôsledku urýchleného termooxidacného a ozónového starnutia. Výsledky, ktoré sa pri tomto štúdiu získali jednoznacne poukazujú na možnost prípravy elastomérnych zmesí s inkorporovanou gumovou drvinou postupmi bežne používanými v gumárskych technológiách.
Kľúčové slová:gumová drvina, modifikácia gumovej drviny, sietová hustota, zhodnocovanie gumového odpadu, fyzikálnomechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene