20. 10. 2020  23:26 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     
     
     
     
Projekty
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Kompozitné materiály na báze magnetických plnív a kaučukových matríc
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kompozitné materiály na báze magnetických plnív a kaučukových matríc
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá prípravou ako aj študovaním vlastností magnetických elastomérnych kompozitov. Ako magnetické plnivo sa použil strontnatý ferit FD 8/24 a ako elastomérna matrica butadiénakrylonitrilový kaučuk NBR. Kaučuková zmes obsahovala aj zložky sírneho alebo peroxidového vulkanizačného systému. Cieľom práce bolo pozorovanie vplyvu obsahu magnetického plniva ako aj použitého vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky testovaných kaučukových zmesí. Následne sa posudzoval vplyv týchto faktorov na fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a na ich sieťovú hustotu. Z výsledkov je možné pozorovať, že vulkanizáty pripravené použitím peroxidového vulkanizačného systému vykazujú lepšie fyzikálno-mechanické vlastnosti. Je tiež zrejmé, že so zvyšovaním obsahu feritového plniva dochádzalo k zlepšovaniu fyzikálno-mechanických vlastností pripravených kompozitov.
Klíčová slova:
peroxidová vulkanizácia, kompozitný materiál, magnetické plnivo, strontnatý ferit, sírna vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně