19. 1. 2020  14:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kompozitné materiály na báze magnetických plnív a kaučukových matríc
Autor: Ing. Nikola Bertová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kompozitné materiály na báze magnetických plnív a kaučukových matríc
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá prípravou ako aj študovaním vlastností magnetických elastomérnych kompozitov. Ako magnetické plnivo sa použil strontnatý ferit FD 8/24 a ako elastomérna matrica butadiénakrylonitrilový kaučuk NBR. Kaučuková zmes obsahovala aj zložky sírneho alebo peroxidového vulkanizačného systému. Cieľom práce bolo pozorovanie vplyvu obsahu magnetického plniva ako aj použitého vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky testovaných kaučukových zmesí. Následne sa posudzoval vplyv týchto faktorov na fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a na ich sieťovú hustotu. Z výsledkov je možné pozorovať, že vulkanizáty pripravené použitím peroxidového vulkanizačného systému vykazujú lepšie fyzikálno-mechanické vlastnosti. Je tiež zrejmé, že so zvyšovaním obsahu feritového plniva dochádzalo k zlepšovaniu fyzikálno-mechanických vlastností pripravených kompozitov.
Kľúčové slová:peroxidová vulkanizácia, kompozitný materiál, magnetické plnivo, strontnatý ferit, sírna vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene