15. 12. 2019  22:09 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv starnutia na vlastnosti magnetických kompozitných materiálov
Autor: Ing. Michal Šištík
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ida Vašková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv starnutia na vlastnosti magnetických kompozitných materiálov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou polymérnych kompozitných materiálov vhodných na tienenie elektromagnetického žiarenia. Skúmal sa vplyv obsahu magnetického plniva a termooxidačného starnutia na vybrané fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti, absorpčnú tieniacu účinnosť a sieťovú hustotu vulkanizátov. Porovnávali sa vlastnosti vzoriek pred a po uskutočnení procesu riadeného termooxidačného starnutia, pričom obsah plniva bol v rozmedzí 0-600 dsk. Elastomérnu matricu kompozitu tvoril butadiénakrylonitrilový kaučuk NBR SKN3345 a plnivom bol železo-kremíkový prášok FeSi16. Výsledky meraní ukazujú, že rastúci obsah plniva výrazne znižuje tuhosť a pevnosť kompozitov a tiež spôsobuje pokles ich sieťovej hustoty. Na druhej strane dochádza k pozitívnemu ovplyvňovaniu elasticity a tvrdosti, magnetických vlastností ako aj absorpčnej tieniacej účinnosti kompozitných materiálov. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že termooxidačné starnutie nemá žiadny, resp. zanedbateľný vplyv na hodnotené fyzikálno-mechanické aj magnetické vlastnosti.
Klíčová slova:butadiénakrylonitrilový kaučuk, tieniaci kompozit, termooxidačné starnutie, absorpčné tienenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně