19. 1. 2020  13:54 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv starnutia na vlastnosti magnetických kompozitných materiálov
Autor: Ing. Michal Šištík
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ida Vašková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv starnutia na vlastnosti magnetických kompozitných materiálov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou polymérnych kompozitných materiálov vhodných na tienenie elektromagnetického žiarenia. Skúmal sa vplyv obsahu magnetického plniva a termooxidačného starnutia na vybrané fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti, absorpčnú tieniacu účinnosť a sieťovú hustotu vulkanizátov. Porovnávali sa vlastnosti vzoriek pred a po uskutočnení procesu riadeného termooxidačného starnutia, pričom obsah plniva bol v rozmedzí 0-600 dsk. Elastomérnu matricu kompozitu tvoril butadiénakrylonitrilový kaučuk NBR SKN3345 a plnivom bol železo-kremíkový prášok FeSi16. Výsledky meraní ukazujú, že rastúci obsah plniva výrazne znižuje tuhosť a pevnosť kompozitov a tiež spôsobuje pokles ich sieťovej hustoty. Na druhej strane dochádza k pozitívnemu ovplyvňovaniu elasticity a tvrdosti, magnetických vlastností ako aj absorpčnej tieniacej účinnosti kompozitných materiálov. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že termooxidačné starnutie nemá žiadny, resp. zanedbateľný vplyv na hodnotené fyzikálno-mechanické aj magnetické vlastnosti.
Kľúčové slová:butadiénakrylonitrilový kaučuk, tieniaci kompozit, termooxidačné starnutie, absorpčné tienenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene