12. 12. 2019  21:55 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Oponent 1:Ing. Henrich Krump, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
Abstrakt:V predloženej dizertačnej práci sa rieši problematika prípravy a štúdium vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých sú elastomérnymi matricami zosieťované zmesi (vulkanizáty) na báze prírodného (SMR 20) a syntetického butadiénového kaučuku (Buna CB 24). Vo funkcii magnetického plniva sa používa strontnatý ferit FD 8/24 (SrFe12O19) v troch modifikáciách, ktoré sa od seba odlišovali granulometriou, fyzikálnymi a magnetickými parametrami. Kaučukové zmesi majú modelový charakter a okrem magnetického plniva, resp. jeho kombinácie so sadzami (v prípade prírodného kaučuku) obsahujú len prísady potrebné na ich vulkanizáciu -- síru, N-cyklohexyl-2-benztiazolsulfénamid, ZnO a stearín. Štúdium je zamerané predovšetkým na prípravu elastomérnych kompozitov a hodnotenie vplyvu magnetického plniva na fyzikálno-mechanické, termofyzikálne, magnetické a dynamické vlastnosti pripravených materiálov, tiež na ich prípadné zmeny v dôsledku urýchleného termooxidačného a ozónového starnutia. Pozornosť sa tiež venovala štúdiu sieťovej hustoty, analýze priečnych väzieb v zosieťovaných vulkanizátoch, hodnoteniu aktivity aplikovaných plnív a stupňu ich dispergácie v elastomérnych matriciach. Výsledky, ktoré sa pri tomto štúdiu získali jednoznačne poukazujú na možnosť prípravy elastomérnych magnetických kompozitov postupmi bežne používanými v gumárskych technológiách. Pripravené materiály majú vhodné elastické aj magnetické vlastnosti.
Klíčová slova:strontnatý ferit, vulkanizácia, elastomérny magnetický kompozit, fyzikálno-mechanické vlastnosti, sieťová hustota

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně