20. 7. 2019  13:34 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Oponent 1:Ing. Henrich Krump, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
Abstrakt:V predloženej dizertačnej práci sa rieši problematika prípravy a štúdium vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých sú elastomérnymi matricami zosieťované zmesi (vulkanizáty) na báze prírodného (SMR 20) a syntetického butadiénového kaučuku (Buna CB 24). Vo funkcii magnetického plniva sa používa strontnatý ferit FD 8/24 (SrFe12O19) v troch modifikáciách, ktoré sa od seba odlišovali granulometriou, fyzikálnymi a magnetickými parametrami. Kaučukové zmesi majú modelový charakter a okrem magnetického plniva, resp. jeho kombinácie so sadzami (v prípade prírodného kaučuku) obsahujú len prísady potrebné na ich vulkanizáciu -- síru, N-cyklohexyl-2-benztiazolsulfénamid, ZnO a stearín. Štúdium je zamerané predovšetkým na prípravu elastomérnych kompozitov a hodnotenie vplyvu magnetického plniva na fyzikálno-mechanické, termofyzikálne, magnetické a dynamické vlastnosti pripravených materiálov, tiež na ich prípadné zmeny v dôsledku urýchleného termooxidačného a ozónového starnutia. Pozornosť sa tiež venovala štúdiu sieťovej hustoty, analýze priečnych väzieb v zosieťovaných vulkanizátoch, hodnoteniu aktivity aplikovaných plnív a stupňu ich dispergácie v elastomérnych matriciach. Výsledky, ktoré sa pri tomto štúdiu získali jednoznačne poukazujú na možnosť prípravy elastomérnych magnetických kompozitov postupmi bežne používanými v gumárskych technológiách. Pripravené materiály majú vhodné elastické aj magnetické vlastnosti.
Kľúčové slová:strontnatý ferit, vulkanizácia, elastomérny magnetický kompozit, fyzikálno-mechanické vlastnosti, sieťová hustota

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene