11. 12. 2019  11:36 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Elastomérne kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Oponent 1:doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Elastomérne kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
Abstrakt:Habilitačná práca sa zaoberá problematikou kompozitných materiálov na báze kaučukových matríc a magnetických plnív. Úvodná časť práce je venovaná teoretickému rozboru problému. V ďalšej časti sú zhrnuté dosiahnuté výsledky v oblasti aplikácie magneticky tvrdých plnív, predovšetkým strontnatého feritu a magneticky mäkkých plnív do rôznych typov kaučukových matríc s cieľom hodnotenia vplyvu typu a obsahu plniva na priebeh vulkanizácie a vlastností finálnych kompozitných materiálov. Dosiahnuté výsledky naznačujú, že aplikáciou magnetických plnív do rôznych kaučukových matríc je možné pripraviť kompozitné materiály s vhodnými magnetickými, či tieniacimi charakteristikami. Aplikácia rôznych vulkanizačných systémov vedie k príprave materiálov s rôznymi vlastnosťami, pričom experimentálne výstupy naznačujú, že zmenou v zložení vulkanizačných systémov a ich vzájomnou kombináciou je možné cielene regulovať predovšetkým výsledné fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a ich odolnosť proti degradačným vplyvom.
Klíčová slova:elastomérny kompozit, magnetické plnivo, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, sieťová hustota

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně