24. 7. 2019  3:04 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Elastomérne kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Oponent 1:doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elastomérne kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
Abstrakt:Habilitačná práca sa zaoberá problematikou kompozitných materiálov na báze kaučukových matríc a magnetických plnív. Úvodná časť práce je venovaná teoretickému rozboru problému. V ďalšej časti sú zhrnuté dosiahnuté výsledky v oblasti aplikácie magneticky tvrdých plnív, predovšetkým strontnatého feritu a magneticky mäkkých plnív do rôznych typov kaučukových matríc s cieľom hodnotenia vplyvu typu a obsahu plniva na priebeh vulkanizácie a vlastností finálnych kompozitných materiálov. Dosiahnuté výsledky naznačujú, že aplikáciou magnetických plnív do rôznych kaučukových matríc je možné pripraviť kompozitné materiály s vhodnými magnetickými, či tieniacimi charakteristikami. Aplikácia rôznych vulkanizačných systémov vedie k príprave materiálov s rôznymi vlastnosťami, pričom experimentálne výstupy naznačujú, že zmenou v zložení vulkanizačných systémov a ich vzájomnou kombináciou je možné cielene regulovať predovšetkým výsledné fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a ich odolnosť proti degradačným vplyvom.
Kľúčové slová:elastomérny kompozit, magnetické plnivo, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, sieťová hustota

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene