Jan 23, 2020   2:33 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Brejčák
Detekcia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Brejčák
Registrácia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Ľubica Darážová
Radiačná degradácia PCB v sedimentoch
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Hayden
Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Hayden
Vplyv vysokoenergetických elektrónov na vlastnosti polovodičového detektora
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Filip Kasnár
Radiačná odolnosť LED svietidiel pre prostredie s radiačnou záťažou
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Klačková
Distribúcia dávky pri použití elektrónového urýchľovača
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Klačková
Characterization of an LBNL FastCCD Detector for the European X-ray Free Electron Laser
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ivana Klačková
Radiation Damage Studies of the Detectors at EuXFEL
May 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Dávid Kubanda
Radiačne odolná kamera typu TIMEPIX pre digitálnu rádiografiu
May 2021Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Kubanda
Radiation camera based on Timepix chip
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Kubanda
SiC detektory pre neutrónovú digitálnu rádiografiu
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Makiš
Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Nižňanský
GaAs detektory rýchlych neutrónov
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Nižňanský
Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Novák
Material analysis with Timepix based radiation camera
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Petrek
Poskytovanie podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pivarči
Vplyv elektród semiizolačného GaAs detektora rtg. Žiarenia na vybrané charakteristiky
December 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Prechtl
Monolitický GaAs detektor pre neutrónové zobrazovanie tepelnými neutrónmi
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Sládek
Prieskum aktivity podpovrchových podzemných vrstiev s využitím scintilačného detektora
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Sojka
Porovnanie vlastností detektorov neutrónov
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Šalát
Výskum detekčných a elektrických vlastností neutrónových GaAs detektorov
May 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Trokšiar
Detektor rýchlych neutrónov na báze GaAs
May 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress