25. 10. 2020  12:16 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty
     
     
     
     
     Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Brejčák
Detekcia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľuboš Brejčák
Registrácia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Ľubica Darážová
Radiačná degradácia PCB v sedimentoch
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Hayden
Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Hayden
Vplyv vysokoenergetických elektrónov na vlastnosti polovodičového detektora
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Filip Kasnár
Radiačná odolnosť LED svietidiel pre prostredie s radiačnou záťažou
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Klačková
Distribúcia dávky pri použití elektrónového urýchľovača
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Klačková
Characterization of an LBNL FastCCD Detector for the European X-ray Free Electron Laser
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ivana Klačková
Radiation Damage Studies of the Detectors at EuXFEL
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Dávid Kubanda
Radiačne odolná kamera typu TIMEPIX pre digitálnu rádiografiu
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dávid Kubanda
Radiation camera based on Timepix chip
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Kubanda
SiC detektory pre neutrónovú digitálnu rádiografiu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Makiš
Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dušan Nižňanský
GaAs detektory rýchlych neutrónov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Nižňanský
Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Andrej Novák
Dual-energy X-ray imaging with Timepix based radiation camera
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Novák
Material analysis with Timepix based radiation camera
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Petrek
Poskytovanie podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pivarči
Vplyv elektród semiizolačného GaAs detektora rtg. Žiarenia na vybrané charakteristiky
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Roman Prechtl
Monolitický GaAs detektor pre neutrónové zobrazovanie tepelnými neutrónmi
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Sládek
Prieskum aktivity podpovrchových podzemných vrstiev s využitím scintilačného detektora
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Sojka
Porovnanie vlastností detektorov neutrónov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Šalát
Výskum detekčných a elektrických vlastností neutrónových GaAs detektorov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Igor Trokšiar
Detektor rýchlych neutrónov na báze GaAs
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná