Nov 19, 2019   3:06 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detection of ionizing radiation by SiC detector
Written by (author): Ing. Ľuboš Brejčák
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo charakterizovať SiC (karbid kremíka) ako nový perspektívny materiál pre detekciu žiarenia. Vďaka svojim vynikajúcim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam by sa mohol používať aj v silnejších elektrických poliach a pri vyšších teplotách ako iné polovodičové detektory. V práci opisujem fyzikálne a chemické vlastnosti SiC, históriu objavenia tejto zlúčeniny, rozdiely v kryštalických štruktúrach polytypov SiC a poruchy materiálu. V rámci rešerše sa v práci hovorí o využití SiC detektorov pri meraní alfa a gama spektier, vplyve teploty na meranie gama spektier a zmene detekčných vlastností po ožarovaní SiC detektorov vysoko-energetickými protónmi. Druhou časťou tejto diplomovej práce bolo experimentálne overiť vlastnosti troch SiC detektorov pri registrácii gama žiarenia. Dva detektory mali priemer 2 mm a jeden 2,5 mm. Najprv opisujem meranie ich voltampérových charakteristík. Potom vyhodnocujem spektrometrické vlastnosti na základe nameraných 133Ba a 241Am gama spektier a vplyv veľkosti záverného napätia na detekčné vlastnosti SiC detektorov.
Key words:Polovodičový detektor, Detekcia gama žiarenia, Karbid kremíka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited