6. 12. 2019  16:24 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
Autor: Ing. Ľuboš Brejčák
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detekcia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo charakterizovať SiC (karbid kremíka) ako nový perspektívny materiál pre detekciu žiarenia. Vďaka svojim vynikajúcim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam by sa mohol používať aj v silnejších elektrických poliach a pri vyšších teplotách ako iné polovodičové detektory. V práci opisujem fyzikálne a chemické vlastnosti SiC, históriu objavenia tejto zlúčeniny, rozdiely v kryštalických štruktúrach polytypov SiC a poruchy materiálu. V rámci rešerše sa v práci hovorí o využití SiC detektorov pri meraní alfa a gama spektier, vplyve teploty na meranie gama spektier a zmene detekčných vlastností po ožarovaní SiC detektorov vysoko-energetickými protónmi. Druhou časťou tejto diplomovej práce bolo experimentálne overiť vlastnosti troch SiC detektorov pri registrácii gama žiarenia. Dva detektory mali priemer 2 mm a jeden 2,5 mm. Najprv opisujem meranie ich voltampérových charakteristík. Potom vyhodnocujem spektrometrické vlastnosti na základe nameraných 133Ba a 241Am gama spektier a vplyv veľkosti záverného napätia na detekčné vlastnosti SiC detektorov.
Kľúčové slová:Polovodičový detektor, Detekcia gama žiarenia, Karbid kremíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene