Feb 25, 2020   11:43 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:GaAs fast neutron detectors
Written by (author): Ing. Dušan Nižňanský
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:GaAs detektory rýchlych neutrónov
Summary:Témou práce bolo upraviť polovodičové detektory na báze SI (semiizolačného) GaAs pre registráciu rýchlych neutrónov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje vlastnosti a zdroje žiarenia, aké typy existujú a ako vznikajú. V druhej kapitole sú popísané polovodičové detektory, ich elektrické vlastnosti, ich využitie a optimalizácia pri detekcii žiarenia. Tretia kapitola popisuje gálium arzenidové (GaAs) detektory žiarenia, výhody voči iným polovodičovým detektorom a všeobecne vlastnosti. Štvrtá kapitola popisuje experiment a vyhodnotenie výsledkov, ktorý sa zrealizoval na Ústave technické a experimentální fyziky ČVUT v Prahe. Pre neutrónovú konverziu sme použili HDPE konverznú vrstvu (High Density PolyEthylene), vrstva je fixovaná na povrchu GaAs detektora. Tento materiál je bohatý na vodíky a neutróny interagujú s vodíkovými jadrami prostredníctvom pružného rozptylu, kde vyrazené vodíkové jadrá sú registrované našim detektorom. Neutróny vznikli jadrovou reakciou deutéria a trícia na Van de Graaffovom urýchľovači, kde tieto vzniknuté monoenergetické neutróny ožarovali náš detektor. Výsledkom reakcie boli monoenergetické neutróny s kinetickou energiou 16,755 MeV a alfa častice Študoval som detekčnú účinnosť detektora a vplyv hrúbky HDPE vrstvy na ňu. Menil som hrúbku vrstvy a hľadal optimálnu hrúbku. S rastúcou hrúbkou rastie aj pravdepodobnosť interakcie neutrónov s vodíkovými jadrami. Dosah protónov v tejto konverznej vrstve (maximálne 3 mm) je limitovaný ich registráciou v detektore. Hrúbku vrstvy som menil od 800 um do 3200 um. Detekčná účinnosť sa zvyšovala so zväčšovaním hrúbky až po hrúbku 2400 um. Výsledky experimentu som porovnal s teoretickým predpokladom, ktorý som nasimuloval v MCNPX (Monte Carlo N-Particle Transport) kóde. Experimentálne výsledky boli v celku dobrej zhode s výsledkami zo simulácie. Detekčná účinnosť pre símuláciu bola rovnaká a to maximálna pre hrúbku 2400 um. Taktiež som pozoroval ako so zväčšovaním záverného napätia narastá detekčná účinnosti na detektore dôsledkom čoho bolo zväčšovania aktívnej oblasti detektora.
Key words:polovodič, materiál, neutrón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited