19. 1. 2020  6:57 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:GaAs detektory rýchlych neutrónov
Autor: Ing. Dušan Nižňanský
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:GaAs detektory rýchlych neutrónov
Abstrakt:Témou práce bolo upraviť polovodičové detektory na báze SI (semiizolačného) GaAs pre registráciu rýchlych neutrónov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje vlastnosti a zdroje žiarenia, aké typy existujú a ako vznikajú. V druhej kapitole sú popísané polovodičové detektory, ich elektrické vlastnosti, ich využitie a optimalizácia pri detekcii žiarenia. Tretia kapitola popisuje gálium arzenidové (GaAs) detektory žiarenia, výhody voči iným polovodičovým detektorom a všeobecne vlastnosti. Štvrtá kapitola popisuje experiment a vyhodnotenie výsledkov, ktorý sa zrealizoval na Ústave technické a experimentální fyziky ČVUT v Prahe. Pre neutrónovú konverziu sme použili HDPE konverznú vrstvu (High Density PolyEthylene), vrstva je fixovaná na povrchu GaAs detektora. Tento materiál je bohatý na vodíky a neutróny interagujú s vodíkovými jadrami prostredníctvom pružného rozptylu, kde vyrazené vodíkové jadrá sú registrované našim detektorom. Neutróny vznikli jadrovou reakciou deutéria a trícia na Van de Graaffovom urýchľovači, kde tieto vzniknuté monoenergetické neutróny ožarovali náš detektor. Výsledkom reakcie boli monoenergetické neutróny s kinetickou energiou 16,755 MeV a alfa častice Študoval som detekčnú účinnosť detektora a vplyv hrúbky HDPE vrstvy na ňu. Menil som hrúbku vrstvy a hľadal optimálnu hrúbku. S rastúcou hrúbkou rastie aj pravdepodobnosť interakcie neutrónov s vodíkovými jadrami. Dosah protónov v tejto konverznej vrstve (maximálne 3 mm) je limitovaný ich registráciou v detektore. Hrúbku vrstvy som menil od 800 um do 3200 um. Detekčná účinnosť sa zvyšovala so zväčšovaním hrúbky až po hrúbku 2400 um. Výsledky experimentu som porovnal s teoretickým predpokladom, ktorý som nasimuloval v MCNPX (Monte Carlo N-Particle Transport) kóde. Experimentálne výsledky boli v celku dobrej zhode s výsledkami zo simulácie. Detekčná účinnosť pre símuláciu bola rovnaká a to maximálna pre hrúbku 2400 um. Taktiež som pozoroval ako so zväčšovaním záverného napätia narastá detekčná účinnosti na detektore dôsledkom čoho bolo zväčšovania aktívnej oblasti detektora.
Kľúčové slová:polovodič, materiál, neutrón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene