Dec 12, 2019   3:54 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Registration of ionizing radiation by SiC detector
Written by (author): Ing. Ľuboš Brejčák
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Sedlačková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Registrácia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
Summary:Cieľom tejto práce bolo zoznámiť sa s SiC (karbidom kremíka) ako novým atraktívnym materiálom pre detekciu žiarenia. Tento polovodič má vynikajúce fyzikálne vlastnosti, čo je dôvodom, prečo by sa mohol používať aj pri vyšších teplotách a v silnejších elektrických poliach ako iné polovodičové detektory. V práci je možné nájsť fyzikálne vlastnosti SiC, ale aj nedostatky materiálu ako mikrotrhlinky, ktoré môžu mať vplyv na výkon SiC zariadení, pretože v silnom elektrickom poli je veľká šanca prierazu následkom čoho vzniká plazma. Ďalej sa v práci hovorí o SiC detektoroch na detekciu alfa, beta a gama žiarenia a taktiež o detekcii neutrónov. Druhou časťou práce je experiment. Najprv opisujem meranie voltampérovej charakteristiky detektora, zapojeného v závernom smere. Cieľom uvedenej časti experimentu bolo zistiť funkčnosť štruktúry pre účely detekcie gama žiarenia. Potom popisujem overenie spektrometrických schopností SiC štruktúry meraním spektier s použitím 241Am ako zdroja gama žiarenia.
Key words:detekcia gama žiarenia, polovodičový detektor, karbid kremíka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited