10. 12. 2019  9:02 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Registrácia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
Autor: Ing. Ľuboš Brejčák
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Sedlačková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Registrácia ionizujúceho žiarenia SiC detektorom
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo zoznámiť sa s SiC (karbidom kremíka) ako novým atraktívnym materiálom pre detekciu žiarenia. Tento polovodič má vynikajúce fyzikálne vlastnosti, čo je dôvodom, prečo by sa mohol používať aj pri vyšších teplotách a v silnejších elektrických poliach ako iné polovodičové detektory. V práci je možné nájsť fyzikálne vlastnosti SiC, ale aj nedostatky materiálu ako mikrotrhlinky, ktoré môžu mať vplyv na výkon SiC zariadení, pretože v silnom elektrickom poli je veľká šanca prierazu následkom čoho vzniká plazma. Ďalej sa v práci hovorí o SiC detektoroch na detekciu alfa, beta a gama žiarenia a taktiež o detekcii neutrónov. Druhou časťou práce je experiment. Najprv opisujem meranie voltampérovej charakteristiky detektora, zapojeného v závernom smere. Cieľom uvedenej časti experimentu bolo zistiť funkčnosť štruktúry pre účely detekcie gama žiarenia. Potom popisujem overenie spektrometrických schopností SiC štruktúry meraním spektier s použitím 241Am ako zdroja gama žiarenia.
Kľúčové slová:detekcia gama žiarenia, polovodičový detektor, karbid kremíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene