28. 1. 2020  14:10 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikační číslo: 2564
Univerzitní e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
Autor: Ing. František Hayden
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
Abstrakt:Doteraz najpoužívanejším materiálom pre výrobu detektorov ionizujúceho žiarenia je kremík. V súčasnosti sa však hľadajú nové, najmä polovodičové, materiály, ktoré sú vhodné ako náhrada kremíka z hľadiska elektrických a spektrometrických vlastností. Dôležité pri hľadaní nových materiálov sú aj dostupnosť a cena. V mojej práci som uviedol prehľad niekoľkých materiálov, ktorých výskumom sa zaoberajú rôzne výskumné centrá. Ako veľmi sľubný materiál pre detektory digitálnej rádiografie sa ukázal semi-izolačný GaAs. Vo svojej práci prezentujem experimentálne výsledky štúdia detekčných vlastností troch semi-izolačných GaAs detektorov testovaných 59,5 keV gama fotónmi. Uvedené detektory budú v budúcnosti testované na radiačnú odolnosť voči elektrónom. Dva zo skúmaných detektorov majú vysoké prierazné napätie 400 V a zaznamenali porovnateľné spektrá, to znamená, že sú, narozdiel od tretieho, vhodné na ďalšie skúmanie elektrónovej radiačnej odolnosti GaAs.
Klíčová slova:kremík, polovodičové detektory, gálium arzenit

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně