Jan 19, 2020   7:00 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characterization of semiconductor detectors of ionizing radiation
Written by (author): Ing. František Hayden
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
Summary:Doteraz najpoužívanejším materiálom pre výrobu detektorov ionizujúceho žiarenia je kremík. V súčasnosti sa však hľadajú nové, najmä polovodičové, materiály, ktoré sú vhodné ako náhrada kremíka z hľadiska elektrických a spektrometrických vlastností. Dôležité pri hľadaní nových materiálov sú aj dostupnosť a cena. V mojej práci som uviedol prehľad niekoľkých materiálov, ktorých výskumom sa zaoberajú rôzne výskumné centrá. Ako veľmi sľubný materiál pre detektory digitálnej rádiografie sa ukázal semi-izolačný GaAs. Vo svojej práci prezentujem experimentálne výsledky štúdia detekčných vlastností troch semi-izolačných GaAs detektorov testovaných 59,5 keV gama fotónmi. Uvedené detektory budú v budúcnosti testované na radiačnú odolnosť voči elektrónom. Dva zo skúmaných detektorov majú vysoké prierazné napätie 400 V a zaznamenali porovnateľné spektrá, to znamená, že sú, narozdiel od tretieho, vhodné na ďalšie skúmanie elektrónovej radiačnej odolnosti GaAs.
Key words:kremík, polovodičové detektory, gálium arzenit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited