29. 1. 2020  18:20 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne
Autor: Ing. Dušan Nižňanský
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne
Abstrakt:Témou práce je meranie radiácie pri spustenom a vypnutom terapeutickom urýchľovači častíc pri liečbe onkologického pacienta v jednotlivých miestach od terapeutického urýchľovača a jej vplyv na obsluhujúci personál. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje rôzne medicínske praktiky využívajúce pri liečbe rakoviny ionizujúce žiarenie. V druhej kapitole sú popísané jednotlivé veličiny a ich základné jednotky používané v dozimetrii. Tretia kapitola popisuje funkcie prístroja GAMMA-SCOUT, ktorý meria tri druhy ionizujúceho žiarenia alfa, beta, gama. Prístroj meria v hodnotách príkonu dávkového ekvivalentu, jeho overenie správnej funkcie je popísané v tretej kapitole a výsledky sú porovnané s výsledkami prístroja Thermo, ktorý taktiež meria radiáciu v hodnotách príkonu dávkového ekvivalentu. V záverečnej štvrtej kapitole sú spracované a vyhodnotené výsledky experimentu, ktorý bol uskutočnený na Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Experiment sa zaoberá radiačnou záťažou personálu bezprostredne po vypnutí terapeutického urýchľovača v dobe pri manipulovaní s pacientom a popisuje hodnoty radiácie v okolí urýchľovača v určených bodoch pri spustenom režime ožarovania rôznymi typmi žiarenia rôznych energií.
Kľúčové slová:Príkon dávkového ekvivalentu, Aktivita, radiačný váhový faktor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene