12. 12. 2019  6:42 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prieskum aktivity podpovrchových podzemných vrstiev s využitím scintilačného detektora
Autor: Ing. Matúš Sládek
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Ševečka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum aktivity podpovrchových podzemných vrstiev s využitím scintilačného detektora
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je skúmanie možností optimalizácie prieskumu kontaminovanej pôdy pomocou scintilačných detektorov, ktoré tvoria dôležitý prvok v procese charakteristiky ionizujúceho žiarenia. Prieskum kontaminovanej pôdy sa robí odobratím vzoriek kontaminovanej zeminy a presunutím do laboratória. Ak však chceme túto zeminu zmerať in-situ, teda na mieste, musíme navrhnúť spoľahlivý scintilačný detektor. V teoretickej časti sa zaoberám fyzikálnymi princípmi detekcie gama žiarenia pomocou scintilačných detektorov a popisujem anorganické scintilačné detektory, či už kryštál alebo vyhodnocovací obvod. V ďalšej kapitole teoretickej časti sa zaoberám problematikou nízko aktívnych odpadov v lokalite A1, jej meraniu pre správu o nakladaní s nízko aktívnymi odpadmi pre BIDSF. V praktickej časti práce sa zaoberám vytvorením správneho dizajnu tienenia pre scintilačný detektor pomocou programov VISIPLAN a ISOCS. Pomocou simulačného softvéru som navrhol najoptimálnejšie riešenie a po praktickom vyskúšaní detektora s optimálnym dizanom tienenia v lokalite Jaslovské Bohunice A1 som vyhodnotil výsledky a porovnal so vzorkami nameranými polovodičovým detektorom. Taktiež som analyzoval možné neistoty vznikajúce pri meraniach a porovnal som ich s neistotami vznikajúcimi pri meraní s polovodičovým detektorom. V práci som predostrel možnosti využitia tieneného detektora.
Kľúčové slová:scintilačný detektor, VISIPLAN, kontaminovaná pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene