9. 12. 2019  0:12 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie vlastností detektorov neutrónov
Autor: Ing. Matúš Sojka
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie vlastností detektorov neutrónov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou detektorov neutrónov. Sú v nej objasnené fyzikálne princípy detekcie neutrónov, ako aj princípy činností rôznych typov detektorov neutrónov a ich vlastnosti. V ďalšej časti je spomenutý súčasný stav problematiky vo vývoji nových účinných detektorov neutrónov pracujúcich na podobnom princípe ako detektory neutrónov experimentálne skúmané v tejto práci: scintilačné, proporcionálne a polovodičové detektory. V poslednej kapitole práce sa nachádza experimentálna časť, v ktorej boli skúmané detekčné vlastnosti dvoch 6LiI(Eu) scintilačných detektorov neutrónov, 3He proporcionálneho detektora a GaAs polovodičového detektora neutrónov s konverznou vrstvou 6LiF. Ako zdroj neutrónového žiarenia bol použitý PuBe a AmBe zdroj.
Kľúčové slová:Neutrón, Detektor neutrónov, Konverzná vrstva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene