Nov 12, 2019   7:51 a.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Subsidiary Services Assurance by Bohunice Nuclear Power Plant
Written by (author): Ing. Miroslav Petrek
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Poskytovanie podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice
Summary:Diplomová práca pojednáva o poskytovaní podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice. Podporné služby sú poskytované Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave Slovenskej republiky. V prvej časti diplomovej práce sa venujem oboznámeniu čitateľa s podpornými službami a s príslušnou legislatívou. Následne definujem technické požiadavky na zariadenia poskytujúce podporné služby, uvádzam aktuálne platné obmedzenia pre poskytovanie podporných služieb. Ďalej popisujem certifikáciu podporných služieb a v závere diplomovej práce vyhodnotenie podporných služieb poskytnutých jadrovou elektrárňou Bohunice. Diplomovú prácu bude možné použiť ako učebný materiál pre pracovníkov pôsobiacich na operatívnych postoch blokových dozorní JE EBO, EMO, nakoľko počas svojej činnosti zabezpečujú požiadavky spojené s poskytovaním, prípadne s certifikáciou podporných služieb. Práca môže byť využitá aj pracovníkmi útvarov Prípravy a hodnotenia prevádzky v Slovenských elektrárňach.
Key words:podporné služby, požiadavky, certifikácia, vyhodnotenie, poskytovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited