12. 12. 2019  6:20 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Poskytovanie podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice
Autor: Ing. Miroslav Petrek
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Poskytovanie podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o poskytovaní podporných služieb Jadrovou elektrárňou Bohunice. Podporné služby sú poskytované Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave Slovenskej republiky. V prvej časti diplomovej práce sa venujem oboznámeniu čitateľa s podpornými službami a s príslušnou legislatívou. Následne definujem technické požiadavky na zariadenia poskytujúce podporné služby, uvádzam aktuálne platné obmedzenia pre poskytovanie podporných služieb. Ďalej popisujem certifikáciu podporných služieb a v závere diplomovej práce vyhodnotenie podporných služieb poskytnutých jadrovou elektrárňou Bohunice. Diplomovú prácu bude možné použiť ako učebný materiál pre pracovníkov pôsobiacich na operatívnych postoch blokových dozorní JE EBO, EMO, nakoľko počas svojej činnosti zabezpečujú požiadavky spojené s poskytovaním, prípadne s certifikáciou podporných služieb. Práca môže byť využitá aj pracovníkmi útvarov Prípravy a hodnotenia prevádzky v Slovenských elektrárňach.
Kľúčové slová:podporné služby, požiadavky, certifikácia, vyhodnotenie, poskytovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene