11. 12. 2019  11:42 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikační číslo: 2564
Univerzitní e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
Autor: Ing. Dušan Makiš
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
Abstrakt:Práca sa zaoberá mapovaním žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov UELR-5-1S na pracovisku UCEA SZU v Trenčíne. Práca je rozdelená do troch kapitol, zoznamu použitej literatúry a prílohy. Teoretická časť sa venuje poznatkom získaným zo štúdia odbornej literatúry danej problematiky. Obsahom prvej kapitoly je popis základných komponentov lineárneho urýchľovača elektrónov UELR-5-1S, ich parametrov a funkcionality, ďalej zahŕňa popis činnosti zariadenia a možnosti využitia zväzku elektrónov v praxi. Druhá kapitola je venovaná popisu princípu činnosti a základných funkcií prístroja Gamma-Scout pre meranie radiácie, s ktorým bolo vykonávané samotné meranie. Jej súčasťou sú tiež limity ožiarení platné v SR podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. V rámci zadania tretej kapitoly prebehli merania príkonu dávkového ekvivalentu na dvoch poschodiach budovy pri vypnutom urýchľovači, maximálnom a minimálnom výkone urýchľovača s pomocou prístroja Gamma-Scout s malým Geiger-Müllerovým detektorom. Hodnoty stanovené prístrojom boli následne prepočítané a porovnané s limitom ožiarenia platným pre pracovníkov podľa normy. Predpokladali sme, že namerané hodnoty budú menšie ako limit podľa normy na každej z pozícií. Z výsledkov meraní vyplýva, že ich možno medzi sebou graficky porovnávať, pričom rozdiely sú spôsobené zmenou prevádzkových stavov urýchľovača. Výsledkom experimentálnej časti práce je overenie, že budova spĺňa rádiologické bezpečnostné štandardy pre prevádzkovanie lineárneho urýchľovača elektrónov. V závere práce je navrhnutý postup ďalších meraní na zvýšenie vypovedacej hodnoty, vedúcej k bezpečnejšiemu návrhu budov z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
Klíčová slova:lineárny urýchľovač elektrónov, ionizujúce žiarenie, príkon dávkového ekvivalentu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně