15. 12. 2019  13:29 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identifikačné číslo: 2564
Univerzitný e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
Autor: Ing. Dušan Makiš
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
Abstrakt:Práca sa zaoberá mapovaním žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov UELR-5-1S na pracovisku UCEA SZU v Trenčíne. Práca je rozdelená do troch kapitol, zoznamu použitej literatúry a prílohy. Teoretická časť sa venuje poznatkom získaným zo štúdia odbornej literatúry danej problematiky. Obsahom prvej kapitoly je popis základných komponentov lineárneho urýchľovača elektrónov UELR-5-1S, ich parametrov a funkcionality, ďalej zahŕňa popis činnosti zariadenia a možnosti využitia zväzku elektrónov v praxi. Druhá kapitola je venovaná popisu princípu činnosti a základných funkcií prístroja Gamma-Scout pre meranie radiácie, s ktorým bolo vykonávané samotné meranie. Jej súčasťou sú tiež limity ožiarení platné v SR podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. V rámci zadania tretej kapitoly prebehli merania príkonu dávkového ekvivalentu na dvoch poschodiach budovy pri vypnutom urýchľovači, maximálnom a minimálnom výkone urýchľovača s pomocou prístroja Gamma-Scout s malým Geiger-Müllerovým detektorom. Hodnoty stanovené prístrojom boli následne prepočítané a porovnané s limitom ožiarenia platným pre pracovníkov podľa normy. Predpokladali sme, že namerané hodnoty budú menšie ako limit podľa normy na každej z pozícií. Z výsledkov meraní vyplýva, že ich možno medzi sebou graficky porovnávať, pričom rozdiely sú spôsobené zmenou prevádzkových stavov urýchľovača. Výsledkom experimentálnej časti práce je overenie, že budova spĺňa rádiologické bezpečnostné štandardy pre prevádzkovanie lineárneho urýchľovača elektrónov. V závere práce je navrhnutý postup ďalších meraní na zvýšenie vypovedacej hodnoty, vedúcej k bezpečnejšiemu návrhu budov z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
Kľúčové slová:lineárny urýchľovač elektrónov, ionizujúce žiarenie, príkon dávkového ekvivalentu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene