Oct 20, 2020   5:26 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Identification number: 25916
 
Tajomník na katedre - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

     Graduate
     
     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Barabas
Proposal for Air Chillers in the Fibres Producing "Long Lines" in Fibrochem, a.s.
May 2018Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Dolanská
Modelovanie dvojtlakového spalinového kotla a nadväzujúcej kondenzačnej výroby elektrickej energie so zohľadnením sezónnych vplyvov
May 2010
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Filčák
Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrik Furda
Modeling and optimization of product stream fractionation from fluid catalytic cracking reactor
June 2020
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Furda
Proposal of Model Fluid Catalytic Cracking Unit Energy System
May 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristián Hanus
Analýza Clausovho spôsobu výroby síry v rafinérii a možnosti jeho intenzifikácie
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Hanus
Mathematical Modelling of Steam Networks in a Refinery
May 2018
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominik Hoppej
Steam methane reforming plant integration into energy management of a refinery
May 2020
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Hrstka
Sour Gas Removal Using Supported Ammine Sorbents
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Hrstka
Verifikácia tepelných bilancií pecí a parného hospodárstva na výrobni Reforming 5
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hruška
Integrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierne
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hruška
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills
May 2019Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Janošovský, PhD.
Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – príprava a čerpanie vodolátky
May 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Jediná
Process Heat Source Switching from Fuel Gas to Steam Analysis for Rectification Columns in a Refinery
May 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Kondáš
Proposal of pentane-hexane fraction splitting process
May 2020Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Kostelka
Technologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii výrobne vodíka parným reformingom zemného plynu
May 2017
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Kotvan
Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalytický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - separačná časť
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Kotvan
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – reakčná časť
May 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Kovačič
Zostavenie a optimalizácia parnej bilancie Etylénovej jednotky
May 2014
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Král
Stanovenie marginálnych merných nákladov na spracovanie suroviny na Etylénovej jednotke
May 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Elena Kurillová
Analýza priebehu dezaktivácie katalyzátora a zanášania sa siete výmenníkov tepla počas pracovného cyklu výrobne Hydrogenácia vákuových plynových olejov (VGH)
May 2016Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Kurillová
Removal of Ammonia, Carbon Dioxide and Nitrogen Oxides from Fertilizer Production Offgas
May 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Nagy
Energy Management Improvement in a Polyfunctional Complex of Buildings
May 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marián Nagy
Analýza prevádzkovania a návrh optimalizácie chodu acetylénového reaktora DC-401 s Pd katalyzátorom
May 2016
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Oravkin
Posúdenie optimálneho spôsobu spracovania vodíkového odplynu z VGH
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Páterek
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
May 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Páterek
Analýza možností zefektívnenia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pri spaľovaní čierneho lúhu v regeneračných kotloch
May 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Prešinský
Analysis of Alternative Feed Utilization Possibility for Hydrogen Production via Steam Reforming
May 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Igor Rosa
Analysis and Interpretation of Energies Consumption Trends in the Cooking Unit and Proposal for Its Decrease
May 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Řežucha
Analysis of Biocomponents Coprocessing in Fluid Catalytic Cracking Process
May 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Sámel
Analýza hospodárnosti prevádzkovania kompresnej a separačnej sekcie výrobne Reforming 5
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Súth
Proposal for Energy Sources Mix for a Polyfunctional Buildings Complex after Their Reconstruction
May 2018
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Svajčiak
Analysis and Interpretation of Trends in Energies Consumption and Their Differences in Two Paper Machines
May 2018Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Šedová
Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalytický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - reakčná časť
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Šedová
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – čistenie vodíka a energetické hospodárstvo výrobne
May 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Šimášek
Material and Energy Integration of Vacuum Residue Gasifier into a Refinery
May 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Tkáč
Vplyv zanesenia nástrekových výmenníkov tepla a pece na technologický režim VJ Izomerizácia
May 2016Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Turan
Výpočet parametrov "repoweringu" kondenzačnej uhoľnej elektrárne využívajúceho technológie paroplynového cyklu
May 2010
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. René Zsigmond
Zostavenie a overenie materiálovej a tepelnej bilancie rotačnej pece na kalcináciu antracitu
May 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Žiško
Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – sušenie papiera a rekuperácia tepla
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress