23. 7. 2019  20:08 Oľga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Identifikačné číslo: 25916
Univerzitný e-mail: miroslav.variny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Tajomník na katedre - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Barabas
Návrh chladiacich zariadení dlhých liniek pre úpravu vzduchu na ofukovaní vlákien vo Fibrochem, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Dolanská
Modelovanie dvojtlakového spalinového kotla a nadväzujúcej kondenzačnej výroby elektrickej energie so zohľadnením sezónnych vplyvov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Filčák
Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Furda
Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Hanus
Analýza Clausovho spôsobu výroby síry v rafinérii a možnosti jeho intenzifikácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Hanus
Matematické modelovanie parných sietí v ropnej rafinérii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Hrstka
Sour Gas Removal Using Supported Ammine Sorbents
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Hrstka
Verifikácia tepelných bilancií pecí a parného hospodárstva na výrobni Reforming 5
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hruška
Integrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierne
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hruška
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – príprava a čerpanie vodolátky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Jediná
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rastislav Kostelka
Technologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii výrobne vodíka parným reformingom zemného plynu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Kotvan
Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalytický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - separačná časť
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Kotvan
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – reakčná časť
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Kovačič
Zostavenie a optimalizácia parnej bilancie Etylénovej jednotky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Král
Stanovenie marginálnych merných nákladov na spracovanie suroviny na Etylénovej jednotke
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elena Kurillová
Analýza priebehu dezaktivácie katalyzátora a zanášania sa siete výmenníkov tepla počas pracovného cyklu výrobne Hydrogenácia vákuových plynových olejov (VGH)
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Kurillová
Čistenie zvyškových plynov z výroby liadku vápenatého od amoniaku, oxidu uhličitého a oxidov dusíka
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karol Nagy
Racionalizácia energetického hospodárstva polyfunkčného komplexu budov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Nagy
Analýza prevádzkovania a návrh optimalizácie chodu acetylénového reaktora DC-401 s Pd katalyzátorom
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Oravkin
Posúdenie optimálneho spôsobu spracovania vodíkového odplynu z VGH
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Páterek
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Páterek
Analýza možností zefektívnenia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pri spaľovaní čierneho lúhu v regeneračných kotloch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Prešinský
Analýza možnosti použitia alternatívnej suroviny na výrobu vodíka parným reformingom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Igor Rosa
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energií a médií výrobne Várňa a návrh na ich zníženie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Sámel
Analýza hospodárnosti prevádzkovania kompresnej a separačnej sekcie výrobne Reforming 5
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Súth
Návrh skladby energetických zdrojov pre súbor polyfunkčných budov po ich rekonštrukcii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Svajčiak
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energetických médií a ich odlišností na dvoch papierenských strojoch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Šedová
Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalytický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - reakčná časť
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Terézia Šedová
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – čistenie vodíka a energetické hospodárstvo výrobne
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Šimášek
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tkáč
Vplyv zanesenia nástrekových výmenníkov tepla a pece na technologický režim VJ Izomerizácia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Turan
Výpočet parametrov "repoweringu" kondenzačnej uhoľnej elektrárne využívajúceho technológie paroplynového cyklu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Véghová
Materiálové a energetické aspekty prevádzkovania cirkulačných vodných chladiacich okruhov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Véghová
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. René Zsigmond
Zostavenie a overenie materiálovej a tepelnej bilancie rotačnej pece na kalcináciu antracitu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Žiško
Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – sušenie papiera a rekuperácia tepla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná