27. 5. 2020  5:48 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Identifikačné číslo: 25916
Univerzitný e-mail: miroslav.variny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty          Výučba
     
     
Projekty     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Barabas
Návrh chladiacich zariadení dlhých liniek pre úpravu vzduchu na ofukovaní vlákien vo Fibrochem, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alena Dolanská
Modelovanie dvojtlakového spalinového kotla a nadväzujúcej kondenzačnej výroby elektrickej energie so zohľadnením sezónnych vplyvov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Filčák
Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Patrik Furda
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov fluidného katalytického krakovacieho reaktora
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Patrik Furda
Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Hanus
Analýza Clausovho spôsobu výroby síry v rafinérii a možnosti jeho intenzifikácie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Hanus
Matematické modelovanie parných sietí v ropnej rafinérii
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Dominik Hoppej
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Hrstka
Sour Gas Removal Using Supported Ammine Sorbents
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Hrstka
Verifikácia tepelných bilancií pecí a parného hospodárstva na výrobni Reforming 5
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Hruška
Integrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierne
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Hruška
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Janošovský, PhD.
Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – príprava a čerpanie vodolátky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Jediná
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Richard Kondáš
Návrh jednotky na delenie pentán-hexánovej frakcie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Rastislav Kostelka
Technologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii výrobne vodíka parným reformingom zemného plynu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radovan Kotvan
Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalytický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - separačná časť
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Kotvan
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – reakčná časť
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dávid Kovačič
Zostavenie a optimalizácia parnej bilancie Etylénovej jednotky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Král
Stanovenie marginálnych merných nákladov na spracovanie suroviny na Etylénovej jednotke
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Elena Kurillová
Analýza priebehu dezaktivácie katalyzátora a zanášania sa siete výmenníkov tepla počas pracovného cyklu výrobne Hydrogenácia vákuových plynových olejov (VGH)
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Elena Kurillová
Čistenie zvyškových plynov z výroby liadku vápenatého od amoniaku, oxidu uhličitého a oxidov dusíka
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Karol Nagy
Racionalizácia energetického hospodárstva polyfunkčného komplexu budov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Nagy
Analýza prevádzkovania a návrh optimalizácie chodu acetylénového reaktora DC-401 s Pd katalyzátorom
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Oravkin
Posúdenie optimálneho spôsobu spracovania vodíkového odplynu z VGH
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Páterek
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Páterek
Analýza možností zefektívnenia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pri spaľovaní čierneho lúhu v regeneračných kotloch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Prešinský
Analýza možnosti použitia alternatívnej suroviny na výrobu vodíka parným reformingom
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Igor Rosa
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energií a médií výrobne Várňa a návrh na ich zníženie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Michal Řežucha
Analysis of Biocomponents Coprocessing in Fluid Catalytic Cracking Process
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Sámel
Analýza hospodárnosti prevádzkovania kompresnej a separačnej sekcie výrobne Reforming 5
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Róbert Súth
Návrh skladby energetických zdrojov pre súbor polyfunkčných budov po ich rekonštrukcii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Svajčiak
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energetických médií a ich odlišností na dvoch papierenských strojoch
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Terézia Šedová
Analýza variability režimu chodu výrobne Fluidný katalytický krak (FCC) vzhľadom na výťažky produktov a spotrebu energií - reakčná časť
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Terézia Šedová
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – čistenie vodíka a energetické hospodárstvo výrobne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Šimášek
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Tkáč
Vplyv zanesenia nástrekových výmenníkov tepla a pece na technologický režim VJ Izomerizácia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Turan
Výpočet parametrov "repoweringu" kondenzačnej uhoľnej elektrárne využívajúceho technológie paroplynového cyklu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. René Zsigmond
Zostavenie a overenie materiálovej a tepelnej bilancie rotačnej pece na kalcináciu antracitu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Žiško
Energetický audit papierenského stroja v Mondi SCP, a.s. – sušenie papiera a rekuperácia tepla
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná