Oct 14, 2019   2:57 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Identification number: 25916
University e-mail: miroslav.variny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Tajomník na katedre - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza a modelovanie vysoko integrovanej odparky čierneho lúhu
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Analýza prevádzkovania systému delenia C3 frakcie matematickým modelovaním v prostredí MATLAB
Variny, Miroslav -- Furda, Patrik -- Kováč, Norbert -- Mierka, Otto
Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 127--135.
articles in magazines2019Details
3.Complicated pipeline network calculation with
Variny, Miroslav -- Véghová, Lenka -- Béreš, Matúš -- Margetíny, Tibor
Výpočet zložitej potrubnej siete s využitím prevádzkových dát. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, p. 946--952. ISBN 978-80-87952-30-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Energy efficiency improvement of aromatics
Variny, Miroslav -- Jediná, Dominika -- Illés, Peter
Zvýšenie energetickej účinnosti jednotky delenia aromátov. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, p. 937--945. ISBN 978-80-87952-30-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Extensive industrial cooling water pipeline network modelling
Véghová, Lenka -- Béreš, Matúš -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor -- Mierka, Otto
Modelovanie rozsiahlej priemyselnej potrubnej siete chladiacej vody. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Improvement of the energy efficiency of a refinery by a heavy fuel oil gasifier implementation
Variny, Miroslav -- Šimášek, Martin
Zvýšenie energetickej účinnosti rafinérie inštaláciou splyňovača ťažkých ropných zvyškov. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, p. 917--926. ISBN 978-80-87952-30-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Intensification of a butane mixture splitting process
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Kováč, Norbert
Intenzifikácia procesu delenia butánov. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, p. 927--936. ISBN 978-80-87952-30-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Material and Energy Integration of Vacuum Residue Gasifier into a Refinery
Šimášek, Martin -- Variny, Miroslav
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
9.Modelovanie moderných spôsobov procesov regenerácie chemikálií v papierenskom priemysle
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling Modern Ways of Chemical Recovery Processes in Pulp and Paper Mills. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
10.Moderné procesy regenerácie chemikálií v papierňach
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modern ways of chemical recovery processes in pulp and paper mills. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 113. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
11.Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na výrobni PP3
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav -- Margetiny, Tibor
Design of an optimal solution for water cooling of polymerization reactors on PP3 operation unit. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 208. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
12.Optimalizácia prevádzkovania studenej časti regeneračného kotla a integrácie jeho systému regeneračného ohrevu napájacej vody do energetického hospodárstva papierne
Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Janošovský, Ján -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Optimization study on a modern regeneration boiler cold end operation and its feedwater system integration into energy system of a paper mill. Energy Efficiency, 12. p. 1595--1617.
articles in magazines2019Details
13.Process Heat Source Switching from Fuel Gas to Steam Analysis for Rectification Columns in a Refinery
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
14.Proposal for Optimal Layout for Cooling of Polymeration Reactors on PP3 Unit by Cooling Water
Véghová, Lenka -- Variny, Miroslav
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
15.Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process
Variny, Miroslav -- Jediná, Dominika -- Illés, Peter -- Mierka, Otto -- Dudáš, Jozef
Techno-economic study on the fuel gas replacement by the water steam in the aromatics-rich stream splitting process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 89. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
16.Úspora zemného plynu a zníženie emisií v zdravotníckom sektore – prípadová štúdia
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. p. 102--118.
articles in magazines2019Details
17.Vyhodnotenie možnosti úpravy existujúceho procesu delenia C4 frakcie zabudovaním tepelného čerpadla
Variny, Miroslav -- Švistun, Ladislav -- Mierka, Otto -- Kováč, Norbert
Evaluation of the existing C4 fractionation process retrofit possibility by the incorporation of a heat pump. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 209. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.