Jun 19, 2019   2:40 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Identification number: 25916
University e-mail: miroslav.variny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Tajomník na katedre - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Optimization of cogeneration and trigeneration units pefrormance based on the exergetic analysis
Written by (author): Ing. Miroslav Variny, PhD.
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. František Janíček, PhD.
Opponent 2:Ing. Štefan Godó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia činnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe exergetickej analýzy
Summary:Táto práca je zameraná na energetickú, exergetickú, ako i exergoekonomickú analýzu kogeneračných a trigeneračných jednotiek. Samotné analýzy vychádzajú najmä z prevádzkových dát podnikových teplární na Slovensku. Rozšírenie kogenerácie na Slovensku sa bude pravdepodobne realizovať najmä formou revampov existujúcich jednotiek, inštaláciou kogenerácie menších výkonov, ako aj výstavbou veľkých paroplynových cyklov. Marginálna analýza predstavuje užitočný nástroj na zefektívnenie chodu týchto jednotiek všeobecne, čoho dôkazom sú v tejto práci uvedené výsledky pre kogeneračné jednotky pracujúce na plný aj znížený výkon. Pritom sa preukazuje, že spôsob prevádzkovania je dôležitejším faktorom než to, či daná jednotka predstavuje momentálnu technologickú špičku. Regeneračný ohrev napájacej vody, expanzia odluhov, adiabatická účinnosť expanzie pary, či komplexný revamp podnikovej teplárne tvoria prierez situácií, kde všade sa dá s úspechom použiť exergetická a exergoekonomická analýza. Časť odporúčaní, plynúcich z mnou vypracovaných prípadových štúdií, je už realizovaná, alebo je v štádiu prípravy na realizáciu. Dúfam, že som týmto pomohol posilniť spoluprácu univerzity s priemyslom a verím, že som prispel k užitočnému transferu poznatkov, čo bol tiež jeden z cieľov tejto práce.
Key words:kogenerácia, marginálne veličiny, tepláreň, exergia, exergoekonomické oceňovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited