20. 7. 2019  13:30 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Variny, PhD.
Identifikačné číslo: 25916
Univerzitný e-mail: miroslav.variny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Tajomník na katedre - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Optimalizácia činnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe exergetickej analýzy
Autor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. František Janíček, PhD.
Oponent 2:Ing. Štefan Godó, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia činnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe exergetickej analýzy
Abstrakt:Táto práca je zameraná na energetickú, exergetickú, ako i exergoekonomickú analýzu kogeneračných a trigeneračných jednotiek. Samotné analýzy vychádzajú najmä z prevádzkových dát podnikových teplární na Slovensku. Rozšírenie kogenerácie na Slovensku sa bude pravdepodobne realizovať najmä formou revampov existujúcich jednotiek, inštaláciou kogenerácie menších výkonov, ako aj výstavbou veľkých paroplynových cyklov. Marginálna analýza predstavuje užitočný nástroj na zefektívnenie chodu týchto jednotiek všeobecne, čoho dôkazom sú v tejto práci uvedené výsledky pre kogeneračné jednotky pracujúce na plný aj znížený výkon. Pritom sa preukazuje, že spôsob prevádzkovania je dôležitejším faktorom než to, či daná jednotka predstavuje momentálnu technologickú špičku. Regeneračný ohrev napájacej vody, expanzia odluhov, adiabatická účinnosť expanzie pary, či komplexný revamp podnikovej teplárne tvoria prierez situácií, kde všade sa dá s úspechom použiť exergetická a exergoekonomická analýza. Časť odporúčaní, plynúcich z mnou vypracovaných prípadových štúdií, je už realizovaná, alebo je v štádiu prípravy na realizáciu. Dúfam, že som týmto pomohol posilniť spoluprácu univerzity s priemyslom a verím, že som prispel k užitočnému transferu poznatkov, čo bol tiež jeden z cieľov tejto práce.
Kľúčové slová:kogenerácia, marginálne veličiny, tepláreň, exergia, exergoekonomické oceňovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene