Aug 4, 2020   10:28 a.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts
     
     
Projects     Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Judita Ághová
Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
June 2010Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Feketová
Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
June 2011Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Kaščáková
Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
June 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Richard Klučiar
Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s r. o.
June 2010Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Kolenová
Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
June 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kovárová
Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
June 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Eva Lačná
Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
June 2010
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Liptáková
Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
June 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Ondreičková
Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
May 2013Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Pagáčová
Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Putalová
Zatraktívnenie CONTINENTAL Matador Truck Tires s.r.o. pre absolventov VŠ a SŠ pri výbere zamestnania
June 2012Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Szalayová
Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
June 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Štulajterová
Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
June 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adriana Ujhelyová
Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Urbanová
Podniková identita ako súčasť podnikovej kultúry v Belumi Pumpy, s r.o.
June 2010
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress