3. 8. 2020  22:52 Jerguš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

          Projekty
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Judita Ághová
Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Feketová
Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Kaščáková
Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Klučiar
Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s r. o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Kolenová
Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Kovárová
Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Lačná
Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Liptáková
Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Ondreičková
Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Pagáčová
Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Putalová
Zatraktívnenie CONTINENTAL Matador Truck Tires s.r.o. pre absolventov VŠ a SŠ pri výbere zamestnania
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Szalayová
Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Štulajterová
Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adriana Ujhelyová
Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Urbanová
Podniková identita ako súčasť podnikovej kultúry v Belumi Pumpy, s r.o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná