22. 10. 2020  20:04 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
Autor: Ing. Silvia Ondreičková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
Abstrakt:
ONDREIČKOVA, Silvia: Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s. Dubnica nad Váhom [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe Personálna práca v priemyselnom podniku. -- Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová. -- Trnava: MTF STU, 2013. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať výber a získavanie zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s. Dubnica nad Váhom a navrhnúť riešenia pri výbere a získavaní zamestnancov na pozíciu mechanik -- nastavovač. Moja práca obsahuje 4 kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na proces výberu a získavania zamestnancov z teoretického hľadiska využitím odborných teoretických poznatkov. Druhá kapitola sa nazýva Analýza súčasného stavu výberu a získavania zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s. Dubnica nad Váhom. Cieľom tejto kapitoly bolo analyzovať súčasný stav výberu a získavania zamestnancov v danom podniku. Informácie potrebné na vypracovanie tejto kapitoly som získala analýzou interných dokumentov podniku, ktorými boli predovšetkým smernica podniku MATADOR Industries, a. s. a výročná správa. Ďalšou metódou bol osobný rozhovor (interview) s personalistkou a špecialistkou oddelenia Rozvoja a riadenia ľudských zdrojov podniku. V tretej kapitole mojej bakalárskej práce som sformulovala Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v danom podniku, ktorý sa skladá z určenia problému a dvoch návrhov vyriešenia tohto problému. Posledná, štvrtá kapitola je Zhodnotenie prínosu navrhovaných opatrení. Význam mojej práce spočíva v predložení adekvátnych riešení a zároveň výsledkov pri riešení daného problému v podniku MATADOR Industries, a. s.
Kľúčové slová:
výber zamestnancov, získavanie zamestnancov, personálne plánovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene