22. 10. 2020  21:02 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty     Výučba
     
Projekty          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
Autor:
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
Abstrakt:UJHELYOVÁ Adriana: Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová - Trnava: MTF STU, 2013. Čoraz viac podnikov sa snaží zatraktívniť svoje postavenie na trhu práce, preto vymýšľa pre svojich zamestnancov rôzne zamestnanecké výhody, ktoré sú súčasťou systému odmeňovania. Pre ľudí sa stáva tento systém odmeňovania atraktívnejší, pretože ku svojej bežnej mzde dostávajú aj niečo naviac, čo ich motivuje k práci. Cieľom mojej práce je analýza systému zamestnaneckých výhod, ich úloha a prínos v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.. Z výskumu súčasného stavu v podniku, ktorý sa uskutočnil formou dotazníka, som zistila, že zamestnanci nedostávajú takmer žiadne výhody nepeňažného charakteru, ich motivácia k práci nie je dostačujúca. Práve spokojný a motivovaný pracovník je dôležitým faktorom pri plnení podnikových výkonov. Na základe výsledkov prieskumu som navrhla inovácie v systéme zamestnaneckých výhod, ktoré podnik z časti uplatnil, a ktoré pomôžu podniku k lepším výkonom a zamestnancom k vyššej spokojnosti s prácou a so svojím zamestnávateľom.
Kľúčové slová:motivácia, stimulačné prostriedky, zamestnanecké výhody, Cafeteria systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene