22. 10. 2020  20:59 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

     Výučba
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
Autor:
Ing. Eva Lačná
Pracovisko:
Vedúci práce: PhDr. Emília Mironovová
Oponent:
PaedDr. Zuzana Hrdličková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je analýza postojov zamestnancov spoločnosti JAVYS, a. s. k etickému kódexu. Etický kódex je morálnou a etickou normou, ktorá určuje konanie i správanie sa zamestnancov, ale významne vplýva i na ich identifikáciu s podnikom. Cieľ mojej práce spočíva v zisťovaní miery poznania, rešpektovania a oboznámenia sa zamestnancov s etickým kódexom. Prvá kapitola je teoretickým vysvetlením podstaty podnikovej kultúry, ktorá je hlavným faktorom vnútornej sily a akcieschopnosti každého podniku. Druhá kapitola vysvetľuje dôležitosť etického kódexu ako významnej zložky podnikovej kultúry a zároveň je analýzou samotného Etického kódexu spoločnosti JAVYS, a. s. Tretia - praktická časť je venovaná grafickému znázorneniu výsledkov a zistených skutočností na základe dotazníkového prieskumu. Štvrtá kapitola zahŕňa návrhy na modifikáciu Etického kódexu spoločnosti JAVYS, a. s. podľa výsledkov prieskumu.
Kľúčové slová:
etické normy, etika, kultúra, podniková kultúra, etický kódex

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene