Feb 18, 2020   0:55 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Corporate identity as a part of corporate culture
Written by (author): Ing. Lucia Urbanová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PaedDr. Zuzana Hrdličková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podniková identita ako súčasť podnikovej kultúry v Belumi Pumpy, s r.o.
Summary:Práca sa zoberá podnikovou kultúrou a podnikovou identitou. V práci som vyjadrila, že čo pre podnik znamená podniková kultúra. Podniková kultúra je v podniku chápaná ako presvedčenie, hodnoty, normy a spôsoby chovania, ktoré členovia skupiny "predávajú" ďalším členom skupiny. Ďalšej časti som sa venovala podnikovej identite ku ktorej patrí podniková komunikácia, podnikový dizajn a podnikové správanie. Podniková identita je neodvratnou súčasťou podnikovej kultúry. Podnikovú identitu chápeme ako súhrn vybraných vlastností podniku, ktoré ho umožňujú jednoznačne identifikovať, odlíšiť od ostatných podnikateľských subjektov, pôsobiacich na trhu.
Key words:podniková kultúra, identita, podniková komunikácia

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited