Dec 16, 2019   1:15 p.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of lighting conditions in PLASTED, s. r.o.
Written by (author): Ing. Judita Ághová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PaedDr. Zuzana Hrdličková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
Summary:Práca sa zaoberá fyzikálnymi faktormi pracovného prostredia. Je rozdelená na dve časti, kde prvá časť je teoretická a druhá je praktická časť. V prvej časti mojej bakalárskej práce som definovala a jednotlivo opísala fyzikálne faktory pracovného prostredia. Pri každom faktore je opísaný jeho negatívny vplyv na organizmus človeka a tiež preventívne opatrenia voči týmto vplyvom. V druhej časti som sa zamerala iba na jeden z mnohých fyzikálnych faktorov, ktoré som v predošlej časti už definovala, a to na osvetlenie pracoviska. V tejto časti som načrtla jeho vplyv na organizmus a tiež jeho vplyv na výkonnosť zamestnancov firmy Plasted s.r.o. ako aj kondíciu zamestnancov po ukončení pracovnej zmeny. Na základe výsledkov dotazníka zameraného na prieskum uvedených faktorov a následnej analýzy som navrhla vedeniu podniku opatrenia na zlepšenie osvetlenia pracovného prostredia.
Key words:osvetlenie, pracovné prostredie, faktory pracovného prostredia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited