22. 10. 2020  20:51 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

     Výučba
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: PhDr. Emília Mironovová
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá fyzikálnymi faktormi pracovného prostredia. Je rozdelená na dve časti, kde prvá časť je teoretická a druhá je praktická časť. V prvej časti mojej bakalárskej práce som definovala a jednotlivo opísala fyzikálne faktory pracovného prostredia. Pri každom faktore je opísaný jeho negatívny vplyv na organizmus človeka a tiež preventívne opatrenia voči týmto vplyvom. V druhej časti som sa zamerala iba na jeden z mnohých fyzikálnych faktorov, ktoré som v predošlej časti už definovala, a to na osvetlenie pracoviska. V tejto časti som načrtla jeho vplyv na organizmus a tiež jeho vplyv na výkonnosť zamestnancov firmy Plasted s.r.o. ako aj kondíciu zamestnancov po ukončení pracovnej zmeny. Na základe výsledkov dotazníka zameraného na prieskum uvedených faktorov a následnej analýzy som navrhla vedeniu podniku opatrenia na zlepšenie osvetlenia pracovného prostredia.
Kľúčové slová:
osvetlenie, pracovné prostredie, faktory pracovného prostredia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene