22. 10. 2020  20:37 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty
     
     
Projekty          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s r. o.
Autor:
Ing. Richard Klučiar
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:PaedDr. Zuzana Hrdličková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s r. o.
Abstrakt:KLUČIAR, Richard: Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s.r.o. [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. - Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava: MtF STU, 2010. Bakalárska práca poskytuje vedomosti z oblasti podnikovej kultúry. Osobitne je zameraná na význam tvorby podnikovej identity až po podnikovú kultúru medzinárodných spoločností. Prvá kapitola je zameraná na podnikovú kultúru, kde charakterizujem históriu, typy podnikových kultúr a veľkú časť venujem podnikovej kultúre ako súčasti podnikovej identity a nástrojom podnikovej kultúry. Druhá kapitola zahŕňa prieskum realizovaný pomocou dotazníka v realitnej spoločnosti COLUMBA, s.r.o. Tretia kapitola sa zaoberá výsledkami prieskumu. Štvrtá kapitola je zameraná na návrhy. Zámerom tejto bakalárskej práce je dôkladné priblíženie sa danej téme.
Kľúčové slová:
podniková identita, podnikový imidž, podniková kultúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene