22. 10. 2020  20:15 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty     
     
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
PhDr. Emília Mironovová
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
Abstrakt:
Cielom bakalárskej práce bolo na základe dostupnej literatúry a poznatkov objasnit podstatu prijímacieho pohovoru a na základe analýzy navrhnút efektívnejšiu štruktúru záznamového hárku z prijímacieho pohovoru pre podnik PSA Slovakia, s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky a pojmy týkajúce sa danej problematiky. Druhá kapitola je analytická a zamerala som sa v nej na súčasný stav v podniku PSA Slovakia, s.r.o. Trnava. Predovšetkým na charakteristiku podniku, štruktúru zamestnancov a pracovných miest, štruktúru záznamového hárku. Použila som prieskumnú metódu, metódu priameho pozorovania a metódu rozhovoru. Tretia časť obsahuje jednotlivé návrhy zlepšení štruktúry záznamového hárku. Štvrtá kapitola je zameraná na vyhodnotenie navrhovaných inovácií pre podnik PSA Slovakia, s.r.o. Verím, že nová štruktúra záznamového hárku bude v praxi pri výbere pracovníkov využitelná.
Kľúčové slová:výber zamestnancov, prijímací pohovor, záznamový hárok z prijímacieho pohovoru

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene