Nov 19, 2019   10:04 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:System education and staff development in business RKS Trenčín s.r.o.
Written by (author): Bc. Martina Pagáčová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
Summary:PAGÁČOVÁ, Martina: Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Vedúca práce: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava: MTF STU BA, 2011. -- 47s. Bakalárska práca sa venuje systému vzdelávania a rozvoju zamestnancov. Výsledkom tohto systému by mali byť kvalifikovaní a vzdelaní zamestnanci, ktorí prinesú podniku mnoho pozitívnych nápadov a výsledkov. Táto bakalárska práca obsahuje aj rôzne odporúčania pri príprave vzdelávacích programov s využitím v praxi. Cieľom tejto práce je navrhnúť nové podmienky pre systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov do podniku a odporúčania pre lepšie vykonávané vzdelávanie, aby mali čo najlepšie kvalifikovaných zamestnancov.
Key words:plánovanie , metódy, hodnotenie, vzdelávanie a rozvoj

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
podnik nesúhlasí so zverejnením mojej práce.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited