21. 9. 2019  13:00 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
Autor: Bc. Martina Pagáčová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: PhDr. Emília Mironovová
Oponent:prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
Abstrakt:PAGÁČOVÁ, Martina: Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Vedúca práce: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava: MTF STU BA, 2011. -- 47s. Bakalárska práca sa venuje systému vzdelávania a rozvoju zamestnancov. Výsledkom tohto systému by mali byť kvalifikovaní a vzdelaní zamestnanci, ktorí prinesú podniku mnoho pozitívnych nápadov a výsledkov. Táto bakalárska práca obsahuje aj rôzne odporúčania pri príprave vzdelávacích programov s využitím v praxi. Cieľom tejto práce je navrhnúť nové podmienky pre systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov do podniku a odporúčania pre lepšie vykonávané vzdelávanie, aby mali čo najlepšie kvalifikovaných zamestnancov.
Kľúčové slová:plánovanie , metódy, hodnotenie, vzdelávanie a rozvoj

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
podnik nesúhlasí so zverejnením mojej práce.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene