Dec 14, 2019   10:17 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of internal communication in the workplace ŽOS Trnava a. s.
Written by (author): Ing. Mária Feketová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PhDr. Ladislav Jakóczy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
Summary:SÚHRN FEKETOVÁ, MÁRIA: Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí v ŽOS Trnava a. s. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava; MTF STU, 2011 Komunikačná spôsobilosť je schopnosť efektívneho zapojenia sa jednotlivca do sveta práce. Čím vyššiu funkciu v organizačnej štruktúre zaujme, tým väčší bude tlak a požiadavky na komunikačné zručnosti. Preto pripravenosť komunikovať je významnou súčasťou kvalifikácie každého pracovníka. Cieľom mojej práce je predstaviť efektívnosť komunikácie na manažérskej úrovni ale i medzi ostatnými pracovníkmi v podniku Železničné opravovne a strojárne Trnava a. s. . A navrhnúť zmeny, ktoré by priniesli zlepšenie komunikácie a odstránenie nedostatkov komunikácie v podniku. V prvej časti bakalárskej práce teoreticky približujem komunikáciu ako významný prvok podnikovej kultúry. V druhej časti som sa zamerala na analýzu súčasného stavu komunikácie, jej pozitív a negatív, zistenie spôsobu komunikácie medzi manažérmi a zamestnancami. V tretej časti bakalárskej práce podávam návrhy na odstránenie nedostatkov a zlepšenie spätnej väzby v komunikácií. V poslednej kapitole venujem pozornosť prínosom navrhovaných opatrení v podniku ŽOS Trnava a. s. Práca je ukončená záverom, v ktorom hodnotím prínosy na zefektívnenie internej komunikácie v podniku Železničné opravovne a strojárne Trnava a. s. .
Key words:vedúci, zamestnanec, podnik, zefektívnenie, komunikácia, návrh

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited