22. 10. 2020  19:46 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
Autor: Ing. Mária Feketová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
Abstrakt:
SÚHRN FEKETOVÁ, MÁRIA: Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí v ŽOS Trnava a. s. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová -- Trnava; MTF STU, 2011 Komunikačná spôsobilosť je schopnosť efektívneho zapojenia sa jednotlivca do sveta práce. Čím vyššiu funkciu v organizačnej štruktúre zaujme, tým väčší bude tlak a požiadavky na komunikačné zručnosti. Preto pripravenosť komunikovať je významnou súčasťou kvalifikácie každého pracovníka. Cieľom mojej práce je predstaviť efektívnosť komunikácie na manažérskej úrovni ale i medzi ostatnými pracovníkmi v podniku Železničné opravovne a strojárne Trnava a. s. . A navrhnúť zmeny, ktoré by priniesli zlepšenie komunikácie a odstránenie nedostatkov komunikácie v podniku. V prvej časti bakalárskej práce teoreticky približujem komunikáciu ako významný prvok podnikovej kultúry. V druhej časti som sa zamerala na analýzu súčasného stavu komunikácie, jej pozitív a negatív, zistenie spôsobu komunikácie medzi manažérmi a zamestnancami. V tretej časti bakalárskej práce podávam návrhy na odstránenie nedostatkov a zlepšenie spätnej väzby v komunikácií. V poslednej kapitole venujem pozornosť prínosom navrhovaných opatrení v podniku ŽOS Trnava a. s. Práca je ukončená záverom, v ktorom hodnotím prínosy na zefektívnenie internej komunikácie v podniku Železničné opravovne a strojárne Trnava a. s. .
Kľúčové slová:vedúci, zamestnanec, podnik, zefektívnenie, komunikácia, návrh

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene