Nov 19, 2019   11:19 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dress Code as a considerable factor of company culture
Written by (author): Ing. Jana Liptáková
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
Summary:V práci sa zaoberám odporúčaným oblečením ako súčasťou firemnej kultúry v spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s. V prvej časti sa venujem firemnej kultúre, popisujem jej podstatu a význam, charakterizujem jednotlivé zložky a prvky firemnej kultúry. Venujem sa odporúčanému oblečeniu ako súčasti firemnej kultúry. Druhá časť obsahuje stručnú charakteristiku spoločnosti a zameriava sa na analyzovanie odporúčaného oblečenia v spoločnosti. Tretia časť je venovaná konkrétnym návrhom na zlepšenia a v poslednej časti sú návrhy pre spoločnosť ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s., vyhodnotené.
Key words:odporúčané oblečenie, firemná kultúra, kódex obliekania

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited