22. 10. 2020  19:24 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty
     
     Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
Autor:
Ing. Jana Liptáková
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: PhDr. Emília Mironovová
Oponent:
doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
Abstrakt:V práci sa zaoberám odporúčaným oblečením ako súčasťou firemnej kultúry v spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s. V prvej časti sa venujem firemnej kultúre, popisujem jej podstatu a význam, charakterizujem jednotlivé zložky a prvky firemnej kultúry. Venujem sa odporúčanému oblečeniu ako súčasti firemnej kultúry. Druhá časť obsahuje stručnú charakteristiku spoločnosti a zameriava sa na analyzovanie odporúčaného oblečenia v spoločnosti. Tretia časť je venovaná konkrétnym návrhom na zlepšenia a v poslednej časti sú návrhy pre spoločnosť ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s., vyhodnotené.
Kľúčové slová:
odporúčané oblečenie, firemná kultúra, kódex obliekania

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene